مرجع عاشقانه های شعر معاصر

احمد شاملو

 

تـن تـو آهـنگی است

و تـن من کلمه ای است

که در آن می نـشیند

تا نـغمه ای در وجود آیـد

سروده ی که تـداوم را می تـپد

در نگاهت همه ی مهـربـانی هاست:

قـاصدی که زنـدگی را خبر می دهد.

و در سکـوتـت همه صداها

فـریـادی که بـودن را

تـجربـه می کـند.

 

+ نوشته شده در  ساعت 22:37  توسط   | 

احــمد شــاملو

 

دست ات را به من بده

دست های تو با من آشناست

ای دیر یافته با تو سخن می گویم

به سان ابر که با توفان

به سان علف که با صحرا

به سان باران که با دریا

به سان پرنده که با بهار

به سان درخت که با جنگل سخن می گوید

زیرا که من

ریشه های تورا دریافته ام

زیرا که صدای من

با صدای تو آشناست.

 

+ نوشته شده در  ساعت 0:57  توسط   | 

احــمد شــاملو

 

عـشق

خـاطره یی ست به انتـظار ِ حـدوث و تـجـدد نـشسته٬

چـرا کـه آنـان اکـنون هـر دو خـفـته انـد.

در ایـن سوی بـستر

مـردی و

زنـی

در آن سـوی.

تــندبـادی بـر درگـاه و

تـندبـاری بـر بـام.

مـردی و زنـی خـفته.

و در انتـظار ِ تـکرار و حـدوث

عــشقی

خـسته.

 

+ نوشته شده در  ساعت 1:45  توسط   | 

احمد شاملو

 

با درودی به خانه می آیی و

 

با بدرودی

 

خانه را ترک می گویی

 

ای سازنده!

 

لحظه ی ِ عمر ِ من

 

به جز فاصله یِ میان این درود و بدرود نیست:

 

این آن لحظه ی ِ واقعی ست

 

که لحظه ی ِ دیگر را انتظار می کشد.

 

نوسانی در لنگر ساعت است

 

که لنگر را با نوسانی دیگر به کار می کشد.

 

گامی است پیش از گامی دیگر

 

که جاده را بیدار می کند.

 

تداومی است که زمان مرا می سازد

 

لحظه ای است که عمر ِ مرا سرشار می کند.

 

+ نوشته شده در  ساعت 23:52  توسط   | 

احمد شاملو

همه

لرزش دست و دلم

از آن بود

که عشق

پناهی گردد ٬

پروازی نه

گریزگاهی گردد.

آی عشق آی عشق

چهره آبیت پیدا نیست.

و خنکای مرهمی

بر شعله زخمی

نه شور شعله

بر سرمای درون

آی عشق آی عشق

چهره ی سرخت پیدا نیست ٬

غبار تیره تسکینی

بر حضور وهن

و رنج رهایی

بر گریز حضور.

سیاهی

بر آرامش آبی

و سبزه برگچه

بر ارغوان

آی عشق آی عشق

رنگ آشنایت

پیدا نیست.

+ نوشته شده در  ساعت 0:47  توسط   | 

احمد شاملو

شانه ات مجاب ام می کند

در بستری که عشق

تشنه گی ست

زلال شانه های ات

هم چنان ام عطش می دهد

در بستری که عشق

مجاب اش کرده است.

+ نوشته شده در  ساعت 2:34  توسط   |