مرجع عاشقانه های شعر معاصر

ســیمــین بهـــبهــانی

غنـچه وش، در هـوایـت می درم پـوست، ای دوست!

شعـر رنگیـنم از تـوست آه، ای دوست، ای دوست!

تیـز تـک، آسمـان تـازاینـت پـر، ایـن پـرواز ...

راستی- گـرنـه اعـجاز - عـشق جـادوست، ای دوست!

خـط ِ چـشمان آهـو چـون خـط نـامه ی تو

هر دو پـر مهر و پـر شرم وین سخـنگوست، ای دوست!

زرد اگر چون خـزانـم  بـاغ بی گل مخـوانم

شعـر سبز جوانـم   سَرو ِ میـنوست، ای دوست!

نقش رویت به چـشمم  گـو به پـرواز نشیند

این رواق ِ شکسته   طـاق ابـروست، ای دوست!

تا چـنین در خـروشم   راز خـویـش از کـه پـوشم؟

طبل طوفـان عشقـت   پـر هیـاهوست، ای دوست!

شور بی طاقـتی هـا   نـیست در سیـنه گنـجا

پیـرهن نـه، کـه بر تن می درم پـوست، ای دوست!


+ نوشته شده در  ساعت 23:45  توسط   | 

سیمین بهبهانی

 

خرمن زلف من کجا؟ شاخه یاسمن کجا؟

قهر ز من چه می کنی ٬ بهر تو همچو من کجا؟

صحبت باغ را مکن پیش بهشت روی من

سبزه ی عارضم کجا؟ خرّمی چمن کجا؟

لاله و من چه نسبتی؟ ساغر او ز می تهی

ساق فریب زن کجا؟ ساقی سیمتن کجا؟

غنچه دهان بسته یی ٬ پیش لب شکفته ام

گرمی بوسه ام کجا؟ سردی آن دهن کجا؟

نرگس و دیدگان من؟ وای از این ستمگری

در نگهم ترانه ها ٬ در نگهش سخن کجا؟

بر سر و سینه ام مکش دست که خسته می شود!

نرمی پیکرم کجا؟ خرمن نسترن کجا؟

این همه هیچ ٬ بهر تو ٬ یار ز خود گذشته یی

دوستی ِ تو خواسته ٬ دشمن خویشتن کجا؟

می روی و خطاست این ٬ شیوه ی نابجاست این

قهر ز من چه می کنی؟ بهر تو همچو من کجا؟

 

نام اثر : "ساق ِ فریبزن"

برگرفته از کتاب " نگاره گلگون " سیمین بهبهانی

 

+ نوشته شده در  ساعت 23:42  توسط   | 

سیمین بهبهانی

 


بر من گذشتی،                     سر بر نکــــــــردی
از عشق گفتم ،                    بـــــاور نکــــــــردی
دل را فــــــکندم                     ارزان بــه پــــــایت
سودای مهـرش                     در ســـــــر نکردی
گفتم گـــــلم را                      می بویی از لطف
حتی به قهرش                      پــــرپـــر نـــــکردی
دیدی ســبویی                       پــــــــر نوش دارم
باتشنگـــی ها                       لــــــب تـر نکـردی
هنگام مـستی                       شور آفــــرین بود
لطفی که با ما                       دیگر نکــــــــــردی
آتش گــــــرفتم                       چــون شاخ نارنج
گفتم: نظـر کن                      ! سر بر نکــــــردی


+ نوشته شده در  ساعت 0:32  توسط   |