مرجع عاشقانه های شعر معاصر

حسن دلبری

در پست قبلی، یکی از بازدیدکنندگان عزیز پیغامی رو برام نوشتن که در زیر می خوانید. پیرو اطلاع و خبر ایشون و با تشکر از معرفی یک شاعر ؛ شعری از این شاعر توانا انتخاب کردم که امیدوارم لذت ببرید و پاسخی باشه به این عزیز بازدیدکننده.


تـا شب زلـف تـو سرفـصل غـزل خوانی‌هـاست

زنـدگـینـامه ی مـن شـرح پـریـشانی‌هـــــاست


 بــــا تــــو مــن  پـنـجـــره‌ای روبــه طـراوت دارم

كــه بـهـار نـفـسش گـرم گـل افـشانـی‌هـاست


طـعـم تـصنـیـف تــو در  بـــــاور بـلـبـل  پـیـچـیـد

كـه سـحر تـا بـه سـحر محو غزل خوانی‌هاست


از تــو روزی خــبـــــری  داد نــسیـمی و هــنــوز

كـــوچــه نــورانـی انــبــوه چـراغــانی‌هـــــاست


زورق شـعر مـن از چـشم تــو بــیـرون نــــــــرود

رام دریــا نــشدن مـنــطق طــوفــانــی‌هــاست


 مـن بـه كــفـری كــه تـو پــیغـمـبر آنـی شـادم

گـرچـه دنــیا پـر انــواع مـسلـمانــیهـــــــــاست


 آی مــجــنون خــیــابـــان ســلامــت بـــــــرگرد

عشق حسی است كه مخصوص بیابانی‌هاست


 مــن در آغــوش سلامت گــل بـاغـی نــشدم

ایــن غـزل‌هــا هــمه پــرورده ی ویـرانی‌هاست

+ نوشته شده در  ساعت 23:40  توسط   |